Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 29 2016

Reposted fromgabor gabor viasophielaura sophielaura
5525 e49b 420
Reposted fromTankistD TankistD viasophielaura sophielaura

September 26 2016

0820 50ff 420
Reposted fromrol rol viakyte kyte
[...]  jeśli potrafisz na dawny ból spojrzeć inaczej to znaczy, że udało Ci się uwolnić.
— Marta Kostrzyńska
1419 dcd9 420
Reposted fromerial erial viamonjurka monjurka

Pamiętaj ludzi:
1. Którzy pomogli, gdy było ciężko.
2. Którzy odeszli, gdy było ciężko.
3. Którzy sprawili, że było ciężko.

— Kamil Bełz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapimpmyheart pimpmyheart
Było parę rzeczy, które chciałam mu powiedzieć, ale wiedziałam, że go zranią. Więc pogrzebałam je w sobie i pozwoliłam, by raniły mnie.
— Jonathan Safran Foer - "Strasznie głośno, niesamowicie blisko"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapimpmyheart pimpmyheart

September 11 2016

6025 57d1 420
Reposted fromslodziak slodziak viagwiazdeczka gwiazdeczka
Rzuciło mi się w oczy idiotyczne hasło na billboardzie reklamującym piwo: "Żona bez ż to tylko ona".
Aż się prosi, żeby dopisać "mąż bez ż nic nie znaczy".
No to reklamy, których nie lubimy. ;) - Niezatapialna Armada Kolonasa Waazona
Reposted frombruxa bruxa viagwiazdeczka gwiazdeczka
8936 6a56 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagwiazdeczka gwiazdeczka
3737 421a 420
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viasophielaura sophielaura
Wariuje się wyłącznie z samotności. Póki jest przy tobie ktoś, kto widzi to, co ty, słyszy to, co ty, nie postradasz zmysłów.
— Anaïs Nin
Reposted frommusic-girl music-girl viakyte kyte
2175 0bd7 420
Reposted fromlittlefool littlefool viaszalony-virus szalony-virus
7445 52dd 420
Reposted fromreksi0 reksi0 viaszalony-virus szalony-virus
Po prostu wiedziałam, że to Ty. I tyle. Tyle mi wystarczyło.
4846 f1c7 420
Reposted frommagat magat viaopuszek opuszek
0113 eb83 420
Reposted fromznamysie znamysie viabemygod bemygod
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl