Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 11 2016

6025 57d1 420
Reposted fromslodziak slodziak viagwiazdeczka gwiazdeczka
Rzuciło mi się w oczy idiotyczne hasło na billboardzie reklamującym piwo: "Żona bez ż to tylko ona".
Aż się prosi, żeby dopisać "mąż bez ż nic nie znaczy".
No to reklamy, których nie lubimy. ;) - Niezatapialna Armada Kolonasa Waazona
Reposted frombruxa bruxa viagwiazdeczka gwiazdeczka
8936 6a56 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagwiazdeczka gwiazdeczka
3737 421a 420
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viasophielaura sophielaura
Wariuje się wyłącznie z samotności. Póki jest przy tobie ktoś, kto widzi to, co ty, słyszy to, co ty, nie postradasz zmysłów.
— Anaïs Nin
Reposted frommusic-girl music-girl viakyte kyte
2175 0bd7 420
Reposted fromlittlefool littlefool viaszalony-virus szalony-virus
7445 52dd 420
Reposted fromreksi0 reksi0 viaszalony-virus szalony-virus
Po prostu wiedziałam, że to Ty. I tyle. Tyle mi wystarczyło.
4846 f1c7 420
Reposted frommagat magat viaopuszek opuszek
0113 eb83 420
Reposted fromznamysie znamysie viabemygod bemygod
7458 9e5c 420
Reposted fromopuszek opuszek
8861 323b 420
Reposted fromkyte kyte
5336 7589 420
?
Reposted fromsecretoflife secretoflife viakyte kyte

September 10 2016

Tak samo jak Ty, chciałbym całkiem zapomnieć o różnych rzeczach. Ale im bardziej staram się zapomnieć, tym więcej sobie przypominam. Wiesz jak to jest, że im bardziej człowiek chce zasnąć, tym bardziej jest rozbudzony. Tu jest tak samo.
— Haruki Murakami
Reposted fromimpulsivee impulsivee
Można oddalić się od siebie, nadal będąc blisko. Można być tuż obok, nie czując bliskości. Można mieć miłość głęboko w sercu, lub tylko na ustach.
— Man in black attire
Reposted fromimpulsivee impulsivee
5894 0d49 420
Reposted fromsaiwala saiwala
I jestem tu, nie śpię - czekam aż się namyślisz, by się odezwać.
— Katarzyna Wołyniec
Reposted fromimpulsivee impulsivee
5900 cd00 420
Reposted fromsaiwala saiwala
Zdałem sobie sprawę, że myślę o Tobie, i zacząłem się zastanawiać, jak długo byłaś w moich myślach. Wtedy dotarło do mnie: Odkąd Cię poznałem, nigdy ich nie opuściłaś.
— Znalezione
Reposted fromimpulsivee impulsivee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl